header banner
Default

Elif Demir Gökce fortsætter med at være medlem af Kristendemokraterne


Hovedbestyrelsen nedstemmer med stort flertal indstilling fra forretningsudvalget om eksklusion af folketingskandidat, der ikke tror på, at Hamas står bag massakre i Israel 7. oktober

Kristendemokraternes hovedbestyrelse har tirsdag aften - ganske overraskende - med stort flertal nedstemt en indstilling fra partiets forretningsudvalg om at ekskludere partiets folketingskandidat, medlem af Brøndbys kommunalbestyrelse Elif Demir Gökce.

Det erfarer Netavisen Pio.

Forretningsudvalget indstillede Elif Demir Gökce til eksklusion, fordi hun i et opslag på Facebook 13. oktober skrev, at hun ikke troede på, at Hamas stod bag massakren på op mod 1.500 israelere og andre 7. oktober.

Elif Demir Gökce deltog selv i det virtuelle hovedbestyrelsesmøde, og det har tilsyneladende været afgørende. I hvert fald vendte stemningen undervejs til Gökces fordel.

Efter hvad Netavisen Pio erfarer endte flere medlemmer af partiets forretningsudvalg med at stemme mod deres oprindelige indstilling om at ekskludere Elif Demir Gökce.

Op til afstemningen i hovedbestyrelsen var stemningen ellers overvejende for en eksklusion af Elif Demir Gökce, ifølge Netavisen Pios kilder. Og det blev vurderet, at Elif Demir Gökce tirsdag aften ville ende med at blive ekskluderet af Kristendemokraterne - også selv om eksklusion krævede to-tredjedels flertal i hovedbestyrelsen. Men det gik altså stik modsat.

KD-formand glæder sig

Kristendemokraternes formand, Jeppe Hedaa, bekræfter - efter flere timers betænkningstid - over for Netavisen Pio, at hovedbestyrelsen tirsdag aften besluttede, at Elif Demir Gökce kan fortsætte som medlem af Kristendemokraterne:

Jeg er glad for, at vi kan favne en stor bredde blandt vores politikere

"Jeg er glad for, at vi kan favne en stor bredde blandt vores politikere, og at hovedbestyrelsen i Kristendemokraterne passer på deres politikere - også når følelserne løber af med dem et kort øjeblik," siger Hedaa i en skriftlig kommentar.

Indtil Hamas-sagen blev Elif Demir Gökce anset for at være en stor gevinst for Kristendemokraterne.

Partiet har ingen andre tørklæde-klædte muslimer blandt sine folketingskandidater, by- og regionsrådsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer. Gökce personificerer således, at Kristendemokraterne anno 2023 er meget andet end konservative kristne af dansk herkomst.

"False flag operation"

13. oktober skrev Gökce på Facebook som omtalt i Netavisen Pio, at hun mente, at massakren mod israelerne 7. oktober var en "false flag operation". Altså at massakren var udført af nogle helt andre end Hamas: 

“Det tyder så meget på en gennemtænkt false flag operation,” skrev Gökce blandt andet i sit Facebook-opslag.

“Så lidt tro(r) jeg på, at HAMAS selvstændigt udenom USA og Israels viden har indledt det voldsomme missilbeskydninger,” skrev KD-byrådsmedlemmet videre.

Det tyder så meget på en gennemtænkt false flag operation

I samme opslag skrev Gökce også, at hun ikke tror på, at Al Qaeda og Osama Bin Laden stod bag terrorangrebene i USA 11. september 2001:

“Ligesom jeg aldrig har troet på at ”to passagerfly” havde ødelagt 110-etagers tvillingetårne til grunde under 9/11.”

“Har givet anledning til misforståelse”

Samme aften som Netavisen Pio omtalte sagen valgte Elif Demir Gökce at slette den del af sit opslag, der handlede om Hamas og terroraktionen 11. september 2001.

“Jeg kan godt se at min tekst har givet anledning til misforståelse. Jeg har valgt at slette (afsnittet) som kun var min personlige undring og tvivl. Ingen skal ligges for last for mine tanker,” skrev hun i en kommentar i debattråden til sit Facebook-opslag.

Kristendemokraternes formand, Jeppe Hedaa, reagerede med nærmest vantro, da Netavisen Pio forelagde ham Elif Demir Gökces Hamas-påstand:

jeg forstår ikke dét Elif skriver

“Men Hamas har jo taget ansvaret for ugerningen, så jeg forstår ikke dét Elif skriver,” lød KD-formandens umiddelbare reaktion. Jeppe Hedaa annoncerede samtidig, at han nu ville tage en nærmere snak med hende om sagen.

Opdateret kl. 15.05 med kommentar fra Kristendemokraternes formand, Jeppe Hedaa

VIDEO: Kommunalvalg 2013 - Elif Demir Gökce
Anton Cristian

Lagde sig ud med De Radikale

Elif Demir Gökce blev oprindeligt valgt til Brøndby Kommunalbestyrelse for De Radikale.Hun  ragede dog uklar med partiet sidste år, efter at hun i radioprogrammet ‘Alis Fædreland’ udtalte, at det ikke var en muslim, der halshuggede den franske skolelærer Samuel Paty i efteråret 2020.

Den radikale landsformand, Mikkel Sarbo, tog skarpt afstand fra udtalelsen og bebudede, at han ville tage en kammeratlig samtale med Elif Demir Gökce:

"Det er overhovedet ikke Radikale Venstres politik, som bliver fremført i den udsendelse. Jeg kommer til at tage sagen op med hendes kommuneforening, og tage en dialog med det pågældende byrådsmedlem om, hvorvidt hun hører hjemme hos os," skrev Mikkel Sarbo i en debattråd på Facebook.

Efter den kammeratlige samtale meldte Elif Demir Gökce sig sidst i januar sidste år ud af De Radikale for i stedet at blive løsgænger. På vejen ud af De Radikale erklærede Elif Demir Gökce, at der alligevel ikke var så højt til loftet hos De Radikale, som hun havde troet:

“Jeg vil ikke tale med to tunger og stryge med hårene. Vi burde kunne tale åbent, ærligt og kritisk om alle emner i vores samfund – og ikke stoppe holdninger og ideologier ned i halsen på hinanden,” skrev hun i et opslag på Facebook.

I august sidste år skiftede Elif Demir Gökce så til Kristendemokraterne. Måneden efter blev hun også  folketingskandidat for Kristendemokraterne.

Sources


Article information

Author: Robert Braun

Last Updated: 1700325361

Views: 977

Rating: 4.2 / 5 (66 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Braun

Birthday: 1991-11-26

Address: 87080 Katherine Bridge Apt. 583, New Erinchester, VA 43689

Phone: +3855206389691668

Job: Paramedic

Hobby: Orienteering, Rowing, Aquarium Keeping, Playing Chess, Quilting, Cooking, Graphic Design

Introduction: My name is Robert Braun, I am a candid, skilled, treasured, accessible, cherished, vibrant, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.