header banner
Default

Elbiler og plugin-hybrider vil blive afgiftsfrit i 2024


Skal din næste bil være en elbil eller plugin-hybrid, er der penge at spare, hvis du ikke venter for længe med at skrive slutsedlen under. Fra nytår tager både elbiler og plugin-hybrider nemlig endnu et afgiftshop.

Det sker som led i den ’trappemodel’, der blev vedtaget med den store omlægning af bilafgifterne i december 2020, og som gradvist indfaser registreringsafgift på biler med ladestik frem mod 2030.

Populær model stiger med 10.000 kr. 

VIDEO: STRØM - afsnit 28: Plug-in hybrider bliver presset ud af elbilerne
Bilbasen

Mens afgiftskurven for elbiler først for alvor bliver stejl fra 2026, er næste års afgiftstrin anderledes mærkbar for plugin-hybriderne. Det skyldes en cocktail af højere indfasning af afgiften, lavere batterifradrag, lavere bundfradrag, og at det såkaldte CO2-tillæg indeksreguleres.

Hvor den billigste plugin-hybrid til omkring 250.000 kroner i dag betaler 24.570 kroner i registreringsafgift, stiger den fra nytår med knap 10.000 kroner til 34.198 kroner. Derfra stiger afgiften, i takt med at bilerne bliver dyrere. For markedets mest populære plugin-hybridmodel, Ford Kuga ST Line, vil den beregnede stigning være 15.000 kroner.

– Overvejer man at købe en plugin-hybrid, er der penge at spare, hvis man får den indregistreret i 2023 og dermed undgår at snuble over næste års afgiftstrin. Vi har en forventning om, at bilimportørerne tilpasser deres priser til konkurrencen, men afgiftsstigningerne vil påvirke plugin-hybriderne over en bred kam i 2024, siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru og tilføjer:

– Både sidste år og forrige år var situationen den samme, og her så vi, at bilimportørerne kom med kampagnetilbud i slutningen af året. Det forventer vi vil ske igen i år. Er man tilbudsjæger, er der altså god mulighed for, at man kan gøre et godt køb af en plugin-hybrid.

Sådan stiger afgifterne på plugin-hybrider

VIDEO: Din store GUIDE til elbiler, PHEV og hybrider
Kuffert & Kørehandsker

Elbiler stiger i afgift

VIDEO: Vinterdæk til elbiler - Hvad er vigtigt? (Reklame for Keratech)
Biler.TV

Også for elbiler bliver afgiftsskruen strammet. Dog betaler elbiler først afgift, når de koster over 430.000 kroner. Den mest solgte bilmodel i 2023, Tesla Model Y til ca. 441.000 kroner, stiger med ca. 7.000 kroner.

For elbiler, der koster 450.000 kroner eller mere, er der tale om et beregnet fast afgiftshop på 11.699 kroner.

Det betyder, at hvor en elbil til 450.000 kroner i dag betaler 395 kroner i registreringsafgift, stiger den fra nytår til 12.094 kroner. For en elbil til 650.000 kroner stiger afgiften fra 75.395 kroner til 87.094 kroner.

Sådan stiger afgifterne på elbiler

VIDEO: Hjemmeladning - FDMs guide til opladning [3/5]
FDM

Årsagen til stigningen er, at det såkaldte batterifradrag på batteriets størrelse falder fra 900 til 500 kroner pr. kWh. Også bundfradrag for nulemissionsbiler falder.

– Selvom der er afgiftsstigninger på vej på de dyrere elbiler, vil den højst blive 11.699 kr. Der er alligevel grund til at holde øje med leveringstiden på nye elbiler. Vi har oplevet, at mange medlemmer har fået udskudt deres levering, og det kan påvirke den endelige pris på bilen, hvis det først bliver i det nye år. Derfor bør man sikre sig mod afgiftsstigninger i slutsedlen, lyder rådet fra Ilyas Dogru.

Frygter kollaps i elbilsalg

VIDEO: Best Plug-in Hybrids 2022 (and the PHEVs to avoid) | What Car?
What Car?

Når man fra politisk side har valgt løbende at indfase registreringsafgifterne på plugin-hybrider og elbiler, var det med en forventning om, at elbilerne over tid tilsvarende ville falde i pris. Virkeligheden er imidlertid en anden. Bilerne er ikke faldet i pris, og samtidig begynder afgifterne nu at stige.

– Hos FDM mener vi, at afgiftsomlægningen fra december 2020 var intelligent og fremmede grønne biler. Men vi er bekymret for, at der vil komme en brat opbremsning af den grønne omstilling af bilparken, da især elbilerne ikke er faldet i pris som forventet. Derfor advarer FDM mod at indføre de markante stigninger fra 2027. En afgiftsstigning frem mod 2027 på omkring 90.000 kroner risikerer at sætte salget helt i stå, og derfor bør det allerede nu få alarmklokkerne til at ringe, siger Ilyas Dogru.

FDM mener, at politikerne bør fastfryse det nuværende afgiftsniveau frem mod 2030.

Forsinket levering kan blive dyrt

VIDEO: Alriks Biltankar: Skippa laddhybrider
auto motor & sport

Med udsigt til højere afgifter er det vigtigt, at man læser det med småt, inden man skriver slutsedlen under. Også selvom leveringen er aftalt på denne side af nytår.

For selvom prisen i slutsedlen som udgangspunkt er bindende, tager en del slutsedler på nye biler forbehold for afgiftsstigninger. Bliver leveringen af bilen udskudt til efter nytår, risikerer man derfor at skulle betale en højere pris, da bilen er steget i registreringsafgift.

Derfor anbefaler FDM, at man får indskrevet en maksimal stigning i prisen, hvis bilen leveres i 2024.

Det er også vigtigt at få indskrevet en konkret leveringsdato, så man har noget at holde forhandleren op på.

I det hele taget anbefaler FDM, at man får tilføjet et FDM-forbehold i slutsedlen, og lader FDM gennemgå slutsedlen.

Overvejer du en opladelig bil?

VIDEO: LADEGUIDE PLUG-IN HYBRID 2022: Find den billigste ladeløsning | bilguiden
Bilguiden

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om elbiler og plugin-hybrider.

Kontakt rådgivningen

Sources


Article information

Author: Jeffrey Smith

Last Updated: 1699545362

Views: 945

Rating: 3.5 / 5 (50 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeffrey Smith

Birthday: 2012-06-28

Address: 4080 Herman Dale, East Jessicafort, MD 24834

Phone: +4855068206115294

Job: Electrician

Hobby: Swimming, Juggling, Embroidery, Playing Guitar, Golf, Board Games, Kite Flying

Introduction: My name is Jeffrey Smith, I am a artistic, accomplished, treasured, candid, unreserved, multicolored, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.