header banner
Default

BLOX | Nieuws: Dit is de waarde van 1000 euro Zcash bij een nieuwe All Time High


Er was een tijd dat crypto’s gericht op privacy ontzettend populair waren. Vooral Monero en Zcash waren ontzettend populair. Maar de rol van de privacy crypto’s is nog lang niet uitgespeeld, en zou zelfs heel groot kunnen worden in de toekomst. In dit artikel kijken we naar Zcash en wat 1000 euro waard kan worden.


Opgelet! Binance vertrekt op 17 augustus. Neem snel je fondsen op en bewaar je crypto veilig op 1 plek.

Stap gratis over op BLOX ➜


Zcash is de geheime bastaard van Bitcoin

VIDEO: What Is Zcash? $1000 at This Price Could Turn into This...
InterWeb Coins

Zcash is een privacy-gerichte cryptocurrency die is gebaseerd op de code van Bitcoin. Het deelt veel overeenkomsten met Bitcoin, zoals een vaste totale voorraad van 21 miljoen eenheden, maar het biedt ook een aantal privacyfuncties die Bitcoin niet heeft.

De belangrijkste privacyfunctie van Zcash is het gebruik van zero-knowledge proofs (ZKPs). ZKPs zijn een wiskundige techniek die het mogelijk maakt om te bewijzen dat een bepaalde bewering waar is, zonder de details van de bewering te onthullen.

In het geval van Zcash kunnen ZKPs worden gebruikt om te bewijzen dat een transactie heeft plaatsgevonden, zonder de details van de transactie te onthullen, zoals de identiteit van de verzender en ontvanger, en het bedrag van de transactie.

CBDC’s bedreigen privacy, Zcash kan helpen

VIDEO: 😦 New Zcash (ZEC) All-Time High?
CryptoCharged

Het zijn vooral grote, centrale autoriteiten zoals onze banken, overheden en miljardenbedrijven die een bedreiging voor onze privacy vormen. Op financieel gebied hebben CBDC’s zoals de digitale euro de potentie om onze privacy compleet van tafel te vegen. Sterker nog, CBDC’s kunnen ingezet worden om uitgavenpatronen te beïnvloeden.

Wat heb je nodig om ervoor te kiezen om hier niet aan mee te doen? Zoiets als contant geld. Je wil je broer gewoon een tientje kunnen geven zonder dat iemand hier iets mee te maken heeft. Dat hoeft helemaal niemand te weten.

Zcash heeft de eigenschappen van contant geld, maar dan digitaal. Als CBDC’s echt worden, dan zou Zcash wel eens heel populair kunnen worden (en dat is goed voor de koers).

1000 euro aan Zcash op all time high

VIDEO: Buy $1000 of Zcash. #invest #cryptocurrency #crypto #zec #zcash
Kevin Finance

De all time high van Zcash, of ZEC zoals de coin eigenlijk heet, was 825 euro. Dit record werd in januari van 2018 behaald. Op dit moment is de waarde ongeveer 27 euro.

Wat als we nu 1000 euro inleggen en Zcash wordt door CBDC’s helemaal hot? Wat als de all time high weer behaald wordt, wat is die 1000 euro dan waard? De huidige koers van Zcash moet met factor 30,5 stijgen.

Dat maakt de rekensom heel simpel, die 1000 euro die je vandaag inlegt, is op de all time high 30.500 euro waard.

Verdien rente op je coins met BLOX crypto staking

VIDEO: Hoe je per ongeluk miljonair wordt met 20 euro… 💰🤯
BLOX

Verdien automatisch rente op je coins met BLOX crypto staking! Log direct in (of maak eerst een account aan) en ga naar de menutab ‘Staking’. Schakel staking per coin in of uit wanneer je wilt en bekijk in één oogopslag je (potentiële) opbrengsten. Je gestakete coins worden bij ons niet vastgezet – je kan ze dus gewoon blijven verhandelen. Ontdek het in de app!

Stap gratis over op BLOX ➜

Sources


Article information

Author: Donna Cross

Last Updated: 1700041922

Views: 1129

Rating: 4.1 / 5 (113 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Donna Cross

Birthday: 1926-12-30

Address: 0454 Zachary Streets, Katieton, DE 70850

Phone: +3500422682448762

Job: Social Media Manager

Hobby: Crochet, Hiking, Juggling, Wildlife Photography, Lock Picking, Amateur Radio, Telescope Building

Introduction: My name is Donna Cross, I am a Open, enterprising, rich, priceless, forthright, sincere, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.